דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פנייה 1 להעברת עודפים

העברה לשיכון

5,609,776,000
הודעה לועדה
קודתכניתשינוי
בהוצאה נטו
שינוי
בהוצאה מותנית
שינוי
בהרשאה להתחייב
שינוי
בהכנסה מיועדת
שינוי
בשיא כח אדם
סה״כ שינויים 5,609,776,000 - - - -
00701001 משקים סגורים בנייה 4,408,084,000----
00701002 בנייה חדשה 162,863,000----
00702001 מרקם ותיק ופעולות 13,395,000----
00703001 נכסים וניהול 29,609,000----
00703002 משק דיור ציבורי 55,483,000----
00703003 חוק מכר דירות 940,342,000----