דלג לתוכן עיקרי
שינוי תקציבי /  מרזרבה כללית
מאושרת מ-2023-12-14
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

גגות חרבות ברזל 2023 – הסטות

העברה לכלכלה ותעשייה

11,999,653,000
אישור ועדה
189
קודתכניתשינוי
בהוצאה נטו
שינוי
בהוצאה מותנית
שינוי
בהרשאה להתחייב
שינוי
בהכנסה מיועדת
שינוי
בשיא כח אדם
סה״כ שינויים 511,653,000 71,700,000 11,488,000,000 -71,700,000 -
00383001 הפעלת הרשות לחדשנות -6,896,0003,200,000--3,200,000-
00383002 מענקי מחקר ופיתוח -107,968,00068,500,000--68,500,000-
00383004 מו"פ בין-לאומי 114,864,000----
00384001 קידום השקעות ועידוד 500,018,000-11,488,000,000--
00384004 קידום הייצוא ועידוד 20,025,000----
00384009 פעולות כלליות לקידום -10,892,000----
00387001 שכר 12,699,000----
00387002 תפעול 773,000----
00389001 שכר ופעולות -10,970,000----