דלג לתוכן עיקרי
שינוי תקציבי /  תקציב נוסף
מאושרת מ-2023-12-14
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

גגות חרבות ברזל 2023 – קופסא

העברה למשרד הביטחון

17,000,000,000
אישור ועדה
9005
קודתכניתשינוי
בהוצאה נטו
שינוי
בהוצאה מותנית
שינוי
בהרשאה להתחייב
שינוי
בהכנסה מיועדת
שינוי
בשיא כח אדם
סה״כ שינויים 17,000,000,000 - - - -
00151101 הוצאות ביטחוניות 17,000,000,000----