דלג לתוכן עיקרי
חוזרים והוראות מנכ"ל /  משרד התיירות  / אגף פיתוח תשתיות  / #03/2019
פורסם ב-18/04/2019
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חוזר מנכ"ל 03/2019 : סיוע להשבת מבנים לשימוש מלונאי ולהסבת מבנים לבתי מלון ביהודה ושומרון לשנת 2019

המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת נהלים אלו הוא ביום ראשון, כ"א באייר תשע"ט, 26/05/2019 בשעה 11:00.
 
הבקשות יוגשו באופן מקוון באמצעות מערכת "טפסים" המופעלת באמצעות חברת ענבל.

לאחר השלמת הזנת הבקשה במערכת "טפסים" יש להפיק את טופס הבקשה ולהעבירו יחד עם צרופותיו, בדוא"ל: tourismgrants@mail.gov.il לא יאוחר מהמועד האמור. 

במקביל יש לשלוח את העותק המקורי לכתובת: 

משרד התיירות, מינהל הפיתוח, אגף כלכלה השקעות ותקציב

רח' בנק ישראל 5, ירושלים 9100900.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' אורית חמד, בטל' 02-6664384 ולגב' ג'ני ארבלי, בטל' 02-6664394 או בדוא"ל: orith@tourism.gov.il ו- jennyd@tourism.gov.il וכן בטל' 02-6664390/1.