דלג לתוכן עיקרי
מסמכי מדיניות /  משרד הכלכלה והתעשייה
פורסם ב-30/06/2021
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

יישום מתווה לעניין שימוש בדירות ב"בניין חדש להשכרה" על ידי בעל בניין או "קרובו"

ניתן לאשר בקשה הנוגעת לבניין חדש להשכרה כהגדרתו בחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 (להלן: "החוק"), גם כאשר מתקיימים בה כל התנאים הבאים:

  1. כל הדירות בבניין הינן בבעלות בעל הבניין, לרבות פרויקט הכולל הריסת מבנה קיים במסגרת פרויקט תמ"א 38/2.
  2. בעל הבניין ישכיר לפחות 50% משטח הבניין וממספר הדירות למי שאינו "קרוב" (כהגדרתו בחוק), והכל לפי החוק וה"נוהל לעניין אישור תכניות להקמה, הרחבה או רכישה של נכס שהוא בניין להשכרה למגורים".
  3. הדירות הנכללות בכתב האישור מעבר לדירות המושכרות למגורים כאמור בסעיף 2 לעיל, יכולות לשמש למגורים את בעל הבניין או "קרובו" כהגדרתו בחוק.
  4. בעל הבניין חתם על כתב ויתור הטבות לגבי הדירות האמורות בסעיף 3 לעיל תוך ציון מספרי הדירות מתוך הבניין, בהתאם לסעיף 74א לחוק.

מי שעומד בתנאים האמורים ולא קיבל אישור בשל יישום המדיניות הקודמת, יכול להגיש בקשה לבחינת בקשתו מחדש בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום מתווה זה.