דלג לתוכן עיקרי
חוזרים ונהלים /  משרד הבריאות  / חטיבת רפואה  / #08/2019
פורסם ב-07/07/2019
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

לא בתוקף - סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים

לא בתוקף  - ראו חוזר חטיבת הרפואה 03/2023

מצורף מכתב הבהרה מתאריך 23.08.2020. חוזר זה מחליף ומבטל את: חוזר מינהל רפואה מס': 53/2013 מיום: 8.12.2013 נוהל האגף לבריאות השן מס': 1.5. קביעת אמות המידה לביצוע סדציה נשאפת, מתונה, עמוקה והרדמה כללית לצורך ביצוע טיפולי שיניים.

מטרת החוזר: קביעת אמות המידה לביצוע סדציה נשאפת, מתונה, עמוקה והרדמה כללית לצורך ביצוע טיפולי שיניים.

מילות מפתח: בריאות השן, צוות רפואי, רפואת שיניים, סמכויות מטפלים, מינהל רפואה.