דלג לתוכן עיקרי
לא פעיל עדכון אחרון: 13/05/2019 דיווח ראשון: 19/03/2019

שרותי מוניות התקשרות ממשלתית

משרד התיירות, Ministry of tourism-consulates ←

TAXI STOCKHOLM 150000 AB

עד כה שולמו 0% מתוך:
₪12,000

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)

50%100%2019-₪