דלג לתוכן עיקרי
לא פעיל עדכון אחרון: 11/08/2016 דיווח ראשון: 25/04/2016

הובלה ליריד התקשרות ממשלתית

משרד התיירות, Ministry of tourism-consulates ←

LONDON REMOVALS (U.K) LTD

עד כה שולמו 0% מתוך:
₪480

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)

50%100%-₪