דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪14,046שהם106%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רכש M4070FR

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← דנגוט מחשבים בע״מ

13,262

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪14,046

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪14,046

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)