דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪1,621שהם72%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פרסום מכרז אספקת ביגוד ייצוגי לעובדי השירות

שרות התעסוקה ← משרד רוה"מ/לשכת הפרסום הממשלתית

2,259

סעיף תקציבי: 


פעולות (36430202)

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪525להורדת הדו"ח הרבעוני₪571.25להורדת הדו"ח הרבעוני₪525

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪525
יולי - ספטמבר₪571.25
אוקטובר - דצמבר₪525

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)