דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪342,225שהם89%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי ליווי וייצוג משפטי בתחום דיני עבודה

שרות התעסוקה ← הרצוג, פוקס ,נאמן ושות'

386,100

סעיף תקציבי: 


פעולות (36430202)

אופן רכישה: 


תקנה 5(ג)(1) - התקשרות עם מומחה - פניה תחרותית להצעות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪731.25
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪226,395להורדת הדו"ח הרבעוני₪115,099

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪731.25
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)