דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪1,134שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אספקה והתקנת מסך "22 צפיה ,למערכת טמ"ס-ת"א.

שרות התעסוקה ← ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע״מ

1,134

סעיף תקציבי: 


אבטחה (36430205)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,134

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪1,134

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)