דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪44,778שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השלמת רישוי מייקרוסופט

שרות התעסוקה ← מלם מערכות בע״מ

44,778

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪44,778

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪44,778

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)