דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪4,506שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רכישת ציוד גינון עבור ב/ס עופר

א.ו.ר. אספקה טכנית בת ים בע״מ

4,506

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪4,506

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪4,506
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)