דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪4,990שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רכישת מתקני נייר לחדר אוכל אסירים ביחידות המחוז

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← פילבו חברה לשווק בעמ

4,990

סעיף תקציבי: 


מחוזות (07700212)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪4,990

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪4,990

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)