דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪2,459שהם44%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הזמנת תרופות

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← שראל - פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע״מ

5,606

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,459

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪2,459

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)