דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪2,630שהם88%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ציוד משרדי לחינוך

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← קרביץ בע״מ

2,995

סעיף תקציבי: 


מחוזות (07700212)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,630

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪2,630

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)