דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪330שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ביקור בבית ויצמן לחניכי קורס מפקדי ביס"ר,למנהל הדרכה

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← יד חיים ויצמן (חל״צ)

330

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪330

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪330

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)