דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪4,979שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רכישת ציוד משרדי לבימ"ר ת"א .

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← קרביץ בע״מ

4,979

סעיף תקציבי: 


מחוזות (07700212)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪4,979

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪4,979
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)