דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪1,341שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בגצ תנאי מחייה- הקמת אגפים מחנה עופר, תרשום פה את הנושא של כל הזמנה לפי האקסל

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← בינת תקשורת מחשבים בע״מ

1,341

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,341
2018

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪1,341
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)