דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪25,600שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הדרכת הגנה עצמית עבור לוחמי נחשון לצוותי ליווי מיוחדים

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← ק.מ.י. - העמותה לקרב מגן ישראלי - מיסודו של אלי אביקזר (ע"ר)

25,600

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪25,600

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)