דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪4,816שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ציוד פלסטיק

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← מרזבית פלסטיקה (1989) בע״מ

4,816

סעיף תקציבי: 


מחוזות (07700212)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪4,816

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪4,816
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)