דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪25,155שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אספקה והתקנת מנעולי טריקה לתאים בבתי משפט

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← טופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע״מ

25,155

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪25,155
2018

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪25,155
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)