דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמי 4 לאגף 5 ניצן.

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← שטראוס מים בע״מ

1,787

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,787להורדת הדו"ח הרבעוני₪-1,787
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,787להורדת הדו"ח הרבעוני₪-1,787

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪1,787
יולי - ספטמבר₪-1,787
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)