דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪46,589שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ריצוף מחסן בקישון עפ"י הסכם 6200009677

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← י. ינקוביץ, הנדסה בניין ופיתוח בע״מ

46,589

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪46,589
2017

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪46,589
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)