דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪8,167שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הזמנה ציוד מתכלה

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← שראל - פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע״מ

8,234

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪8,167

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)