דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪4,691שהם96%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ציוד משרדי

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע״מ

4,900

סעיף תקציבי: 


מחוזות (07700212)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪4,691

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪4,691

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)