דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪2,972שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סדנת הכשרה עבור חניכי עבור קורס מדריכים בי"ס ניר

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← המי״ל-המרכז הישראלי לניהול בע״מ

2,972

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,972

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪2,972

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)