דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪4,968שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פחים+שולחן מתקפל עבור ביס"ר נפחא

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← מרזבית פלסטיקה (1989) בע״מ

4,968

סעיף תקציבי: 


מחוזות (07700212)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪4,968

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪4,968

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)