דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪1,446שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ציפה למזרון

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← תעשיות פולימרים אשקלון בע״מ

1,446

סעיף תקציבי: 


מחוזות (07700212)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,446

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪1,446

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)