דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪250,000שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מבחני הערכה לקצונה זוטרה ובכירה

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← פילת מקבוצת היי-קפיטל בע״מ

250,000

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪94,999
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪22,941להורדת הדו"ח הרבעוני₪106,750להורדת הדו"ח הרבעוני₪25,309

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪94,999
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)