דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪108,432שהם78%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי שאיבה ושטיפת ביוב במתקני שב"ס

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← ארזים, מערכות צנרת תשתית ובניה בע״מ

140,000

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪108,432

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪108,432
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)