דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪50,000שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השלמת מקדמה להקמת ולהפעלת אולפן רדיו פוקוס

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← טופז- ליזמות וחדשנות חברתית (ע"ר)

50,400

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(11) - שירותים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)