דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪3,000שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הרצאה במסגרת השתלמות למפקחי עבודות שירות

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← אלגוסי סלומון

3,000

סעיף תקציבי: 


הדרכה (07700224)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)