דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקנת מערכת אבטחה למאויים

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← טופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע״מ

84,476

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)