דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪2,558שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ניצן מזגן למשרד ק' רווחה

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע״מ

2,558

סעיף תקציבי: 


מחוז מרכז (07700213)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)