דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪286.65שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רכישת תשורות מפקד עבור פורשים במינהל מש"א

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← זאוס - אביב בע״מ

286.65

סעיף תקציבי: 


הוצאות פרסום (07700243)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)