דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חלונות

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← מיכאלי רפאל

505.44

סעיף תקציבי: 


מחוז דרום (07700214)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)