דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪4,995שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

.

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע״מ

4,995

סעיף תקציבי: 


מחוז דרום (07700214)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(5א) - חברה ממשלתית עם עובדים זכאים לגימלה או לתגמול ב)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)