דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪1,560שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מינוי עיתונים עבור קצינים בכירים

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← תכלת תקשורת בע״מ

1,560

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)