דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪56,441שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נעלי בטיחות לסוהר

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← רינה תעשיות נעלים בע״מ

56,441

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)