דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪4,519שהם110%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רכישת טונרים לב/ס צלמון

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← גטר גרופ בע״מ

4,134

סעיף תקציבי: 


מחוזות (07700212)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)