דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪6,417שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

טלויזיות לאסירים

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← מץ אלקטרוניקה (1989) בע״מ

6,417

סעיף תקציבי: 


מחוזות (07700212)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)