דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪14,000שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השמשת דלתות ליח מצדה ע"פ הצורך בפועל

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← משרד לבטחון פנים/שרות בתי הסוהר

14,000

סעיף תקציבי: 


הדרכה (07700224)

אופן רכישה: 


אחר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)