דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪13,659שהם69%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מדידת שטח לקבלת היתר בניה להקמת מבנה תעסוקה במעשיה

שירות בתי הסוהר, שרות בתי הסוהר ← דיאמנט ליברמן מדידות (מ.א.) (2008) בע״מ

20,000

אופן רכישה: 


תקנה 5(ב) - התקשרות עם אדריכל לתכנון מבנה ציבור אשר יש בתכנו

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪9,681להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,978

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)