דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪15,160שהם60%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות עם שמאי מאגר

רשות מקרקעי ישראל, רשות למקרקעי ישראל ← ד.ש. שמאות מקרקעין

25,500

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪15,160

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪15,160
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)