דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪2,285שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סימון גבולות

רשות מקרקעי ישראל, רמ"י - מרחב צפון ← ג. דאהר מדידות והנדסה בע״מ

2,285

אופן רכישה: 


תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,285

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪2,285

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)