דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪2,550שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

צילום יום סיור של הנהלת הקרן לשטחים פתוחים

רשות מקרקעי ישראל, רשות למקרקעי ישראל ← בי די אמ אס גרופ אחזקות וניהול פרוייקטים בע״מ

2,550

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (98200120)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,550

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪2,550
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)