דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪9,900שהם86%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נייר לפלוטר

רשות מקרקעי ישראל, רשות למקרקעי ישראל ← מדיקום פתרונות משרדיים בע״מ

11,583

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪9,900

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪9,900
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)