דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪122,191שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הפרשי חניה לשנת 2018

רשות מקרקעי ישראל, ממ"י - מחוז דרום ← אשמורת תיכונה בע״מ

122,191

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (98200120)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪122,191

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪122,191
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)